Contact Us For Ad

Udaya Smart Mobile Hub

UDAYA SMART MOBILE HuB
BARDIYA THAKURBABA 9

Customer scheme dish
Home Free Bhadra 1 देखी
सर्त हरु
- 5000 रिचार्ज मा 600 भन्दा माथिको package
- 6000 रिचार्जमा 500 भन्दा माथिको package
हुनुपर्ने छ।
- 5000 वा 6000 रिचार्ज नसकिने बेलासम्म package परिबर्तन गर्न पाइने छैन।
- activation गर्नु अगाडि नै 5000 को लागि 2000 को रिचार्ज को pin र 6000 को लागि 3000 रिचार्ज को pin टिपाउने वा रिचार्ज गर्नु पर्छ।

- Basic & medium package herne customer ले 2999 मा नै डिश होम किन्नू पर्ने छ।

बिस्तृत जानकारीका 9864353535संपर्क गर्नु होला।


Address Details

Location

Bardiya, Bardiya

Nearby Landmark

hi

Status

Closed

Reach us out!

Having Thoughts?