Contact Us For Ad

Udaya Smart Mobile Hub

UDAYA SMART MOBILE HuB
BARDIYA THAKURBABA 9

Customer scheme dish
Home Free Bhadra 1 देखी
सर्त हरु
- 5000 रिचार्ज मा 600 भन्दा माथिको package
- 6000 रिचार्जमा 500 भन्दा माथिको package
हुनुपर्ने छ।
- 5000 वा 6000 रिचार्ज नसकिने बेलासम्म package परिबर्तन गर्न पाइने छैन।
- activation गर्नु अगाडि नै 5000 को लागि 2000 को रिचार्ज को pin र 6000 को लागि 3000 रिचार्ज को pin टिपाउने वा रिचार्ज गर्नु पर्छ।

- Basic & medium package herne customer ले 2999 मा नै डिश होम किन्नू पर्ने छ।

बिस्तृत जानकारीका 9864353535संपर्क गर्नु होला।


Address Details

Location

Bardiya, Bardiya

Nearby Landmark

hi

Status

Closed[Show Full Schedule]

Reach us out!

Having Thoughts?