Contact Us For Ad

The Himalayan Hotel

🙏याहा खाना बस्न को सुबिधा साथै विभिन्न प्रकार का खाजा को परिकार😋 pork सेकुवा,chicken rost, buff सुकुटी,momo,चोउमिन, थुक्पा😉 chinese 👉️chilli chcken, manchuriyan,other more then more. 😊 विभिन्न पिय पदार्थ🍹धेरै भन्दा धेरै अर्दर आनुसार खाना नास्ता को परिकार हरु बनाइन्छ्। साथै24hours free wifi को सुबिधा। हुक्का को पनि ब्यबस्ता हुँदै छ ।

Address Details

Location

Katari nagarpalika 3, Udayapur

Nearby Landmark

सुभ कमना चोक र कान्छी बजार बिच मा

Status

Closed[Show Full Schedule]

Reach us out!

9819702517, 9819702517, 9819718015

danendra1rai@gmail.com

Having Thoughts?