Contact Us For Ad

Satkar Electro Suppliers

डिसहोम , बिभिन्न टेलिभिजन सेट तथा बिद्युतिय सामाग्रीको थोक तथा फुटकर बिक्रेता
थप जानकारीका लागि
Sharad Sharma "Ravin"
Phone :- 089430150
Mobile :- 9858024573
Deal Never Lies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Address Details

Location

Bheri Municipality 4, Jajarkot

Nearby Landmark

बसपार्क र थाप्लेचौरको मध्यविन्दु नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको अगाडि

Status

Open[Show Full Schedule]

Reach us out!

9858024573, 089430150

satkarjajarkot@gmail.com

Having Thoughts?