Contact Us For Ad

Rnm गिल,स्टील,आल्मुनियम तथा बोर्ड हाउस

यदी तपाईलाई फलाम सम्बधी गिल भ्याङ तथा
बिभिन्न टृस फाईबर तथा यु पि भि सी,घरमा स्टील,आल्मुनियम तथा बोर्ड सम्बधी काम गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस।।तथा बिभिन्न फुटसल फलामको घर गेट बार बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस साथै घरमा रङ तथा बिजुली सम्बधी काम गर्नु परेमा पनि सम्झिन सक्नु हुन्छ।। दक्ष र अनुभबीबाट काम गरिन्छ।।

Address Details

Location

9841007741, Kathmandu

Nearby Landmark

Basundhara ktm

Status

Closed[Show Full Schedule]

Reach us out!

Having Thoughts?