Contact Us For Ad

Okhaldhunga Driving Training Center Pvt.ltd

हामी कहाँ कार मोटरसाइकल स्कुटर सिकाउना को साथै चलाउना सक्ने दक्ष बनाई certificate दिईन्छ र लाइसेन्स को अन्लाईन फारम भरिछ आफ्नै ठाँउ मा आफ्नै गाउँ आफ्नै पर्देस मा छिटो गर्नुहोस र आफ्नु सिट सुरक्षित गर्नुहोस महिना मा १५ जना को मात्र भर्ना लिईने छ त्यसैले ढिला नगर्नु होस सम्पर्क: सन्ता तामाङ:- 9851173227

Address Details

Location

Okhaldhunga, Okhaldhunga

Nearby Landmark

Okhaldhunga sadarmukam siddicharan nagarpalika

Status

Closed[Show Full Schedule]

Reach us out!

Having Thoughts?