Contact Us For Ad

New Sagarmatha Boyes Hostel

न्यू सगरमाथा ब्वाई होस्टेल यहाँ हामी सँग २४ घन्टा बिजुली वाइफाइ पानी loundry पढ्नको लागि सान्त वातावरण को साथमा खाना को राम्रो हामी संग प्रबन्ध छ यदि राम्रो होस्टेल खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला हामी तपाईंको सेवामा सदैब तत्पर छौं स्थान अनामनगर घटकुलो चोक मा छ यदि होस्टेल चाइएमा

Address Details

Location

अनामनगर, Kathmandu

Nearby Landmark

अनामनगर घट्टेकुलो चोक गणेश मंदिर बाट 50 मीटर अगाडि

Status

Open[Show Full Schedule]

Reach us out!

9885306922, 9840105779, 4770247, 9814003175

dillikadel39@gmail.com

Having Thoughts?