Contact Us For Ad

New Chaudhary Plastic And Bhada Pasal

हाम्रो यहा विभिन्न किसिमको प्लाष्टिक जन्य सामाग्री , सिसा, मेट्ल किचेन तथा घरको लागि चाहिने आबश्याक सम्पुर्ण सामनहारु एउताई छानो मुनि सुपथ मुल्यमा उपालब्ध गराइनुका साथै होम देलिभारिको पनि सुबिधा रहेको जानकारी गराइन्छ । एक पटक सेवा गर्ने मौका आब्शय दिनुहोस् । बाल कृष्ण दहित चौधरी । बर्दिया भुरिगाउ ब

Address Details

Location

Bhurigau Bazar, Bardiya

Nearby Landmark

Bhurigau Bazar bat Kanchanpur jane batoma tinkune chok Aadars nagar.

Status

Open[Show Full Schedule]

Reach us out!

Having Thoughts?