Contact Us For Ad

Mk Sound Service Birtamode

Mk sound service birtamode jhapa nepal
Ph.9816078530
9844638804
9806091250
9815992144| विवहा,ब्रतवन्ध,आमसभा,पिकनिक,पार्टो,पुजा पुराण साथै अन्य आधुनिक तथा सामाजिक कार्यका लागि साउण्ड सेट,लाईट अथवा डिजेका आईटमहरू चाहिऐमा हामिलाई सम्झनुहोस साथमा टेण्ड क्याटरिङ्ग को पनि व्यवस्थ छ।
पुरानो भद्रपुर रोड बिर्तामोड झाप
Dj सम्बन्धि समपर्न काम गरिन्छ
साथमा लाइटईग को पनि वोवसया गरियेको छ

Address Details

Location

Birtanode, Jhapa

Nearby Landmark

Jhapa birtamode 4

Status

Closed[Show Full Schedule]

Reach us out!

9816078530, 9844638804

dinesharma1247@gmail.com

Having Thoughts?