Contact Us For Ad

Land Buy And Sales

यहाँ राजिनामापास, दृष्टिबन्धक, नामसारी, अंशबण्डा ,हालसाविक ,जग्गा दर्ताको साथै नापी तथा भूमि सुधार सम्बन्धि सम्पुर्ण कामहरु गरिन्छ। साँखु थलि नजिक कुनैै जग्गा चाााहिएमा पनि सम्पर्क गर्नु होला सम्पर्क नम्बर ९८४३५२२९२६ साँखु चौकि बाट सालिनदि जाने बाटो को दाहिने तर्फ २०० मिटर तल अफिस रहेको जानकारि गराउदछोैँ।एकपल्ट काम गर्ने मौका अवस्य दिनुहोला।।

Address Details

Location

sankhu, Kathmandu

Nearby Landmark

Sankhu police station near

Status

Closed

Reach us out!

Having Thoughts?