Contact Us For Ad

Ktm Consulting Japanese Academy

के तपाईं सुरक्षित जापान अध्यान कार्यक्रम अन्तर्गत अध्य्यनको लागि जापान जाने सोचमा हुनुहुन्छ ??
यदी हुनुहुन्छ भने जापानका प्रमुख शहरहरुमा अध्ययन गर्न सकिने सुनौलो अबसर लाई नगूमाउनुहोस !! दक्ष्य तथा अनुभवी प्रक्षिशक द्वारा पढाई हुने जापानी भाषा आजै बाट सिक्नुहोस !!
✅Japanese Language Preparation Classes
✅ N5 & N4 Level Preparation

Why KTM? 😇😇
👉Japanese classes by experienced full-time tutors
👉Complete documentation guidance
👉Hassle-free documentation
👉Visa Assistance and Support
👉Documentation support

Address Details

Location

Chabhil-Boudha-Jorpati Road, Kathmandu

Nearby Landmark

Way to boudha front of Everest Bank

Status

Closed[Show Full Schedule]

Reach us out!

Having Thoughts?