Contact Us For Ad

D.j. Group Of Company Pvt. Ltd

Digital Marketing मार्फत आफ्नो व्यापार धेरै भन्दा धेरै बडाउनुहोस्।👉हामी संग आबद्ध हुन हामीले आकर्षक Package हरू लेराएका छौ।📢आफै रोजौ; लाभ उठाऊ आजै सम्पर्क गरौ: 📱9861072622📱9828565651
✔️Graphic Designing
✔️Facebook Page Management
✔️Photoshoot
✔️Content Writing
✔️Videoshoot
✔️Facebook Boosting
अब आफ्नो व्यापार ब्यबसायको फेसबुकमा बिज्ञापन गरि वृद्धि गर्नुहोस्📱9861072622📱9828565651
हाम्रो कम्पनीबाट गरिने कामहरु:
👉️Facebook Boosting
👉️Graphic Designing
👉️Video Editing
👉️Video Shoot
👉️Photo Shoot
👉️Facebook Page Management
👉️Content Writing
👉️Post Design

Address Details

Location

Jadibuti, Narephate, Kathmandu

Nearby Landmark

Narephate, near Siddharth Bank

Status

Closed[Show Full Schedule]

Reach us out!

9808389501, 9848578152

facebook

groupdjcompany@gmail.com

Having Thoughts?