Contact Us For Ad

Dhital Homeopathic Clinic

तपाईं कुनै पनि रोग बाट पीडित हुनुहुन्छ ? कतै पनि रोग ठिक नभयर निरास हुनुहुन्छ?आयुर्वेदिक र यलोपेथिक उपचार बाट रोग ठिक नभयर निरास हुनुहुन्छ ?
तेस्तो हो भने अब हामी जर्मनी प्रबिधि होमेयोपेथिक उपचार बाट नया तथा पुरानो सबै किसिमको रोगहरुको सरलर सहज उपचार गर्नेछौं । 9851116207 बल्खु काठमाडौं ।

Address Details

Location

Balkhu (kuleshwor)Kathmandu , Kathmandu

Nearby Landmark

Kuleshwor Kathmandu

Status

Closed[Show Full Schedule]

Reach us out!

Having Thoughts?