Contact Us For Ad

गल्फ आल्मुनियम किचन डेकोर

हामिले हजुरहरुकै रोजाईमा विभिन्न डिजाइन को एक आकर्षक र मजबुत आल्मुनियम मोडुलर किचन तयार गरिन्छल्ल
हाम्रो बिशेषता हरु
1 धुन मिल्ने
2 पुर्ण आल्मुनियम बाट निर्मित
3 नेपालको पहिलो आल्मुनियम किचन
4 किरा, साङ्लो र पानीले केही असर नगर्ने
नोट ;; हामीले आल्मुनियम झ्याल ,ढोका र पाटेसनको काम पनि गरिन्छ

Address Details

Location

Bharatpur 10 rijal chowk, Chitwan

Nearby Landmark

Below the Machhapuchchhe Bank

Status

Closed[Show Full Schedule]

Reach us out!

9855018144, 9855052925, 056532244

Website

gulfalukitchen@gmail.com

Having Thoughts?